เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Download

บทคัดย่องานวิจัย : นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล.pdf
pdf

บทคัดย่องานวิจัย : นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล

{อัปโหลดล่าสุด 31 ธ.ค. 2560 เวลา 08:23 น., ดาวน์โหลด 32, ขนาดของ ไฟล์ 657.49 KB}

แบบฟอร์มการเขียนโครงการตาม พ.ร.บ.ปี 2561.docx
docx

แบบฟอร์ม

{อัปโหลดล่าสุด 27 ก.ค. 2560 เวลา 14:47 น., ดาวน์โหลด 112, ขนาดของ ไฟล์ 30.33 KB}

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี-60.docx
docx

แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการปี 60

{อัปโหลดล่าสุด 26 ก.ค. 2560 เวลา 17:20 น., ดาวน์โหลด 58, ขนาดของ ไฟล์ 30.65 KB}

ฟอร์ม SAR+SSR.rar
rar

ฟอร์ม SAR+SSR งานประกันคุณภาพ

{อัปโหลดล่าสุด 18 ก.ค. 2560 เวลา 14:01 น., ดาวน์โหลด 54, ขนาดของ ไฟล์ 1.02 MB}

SAR 2559.pdf
pdf

SAR 2559

{อัปโหลดล่าสุด 12 มิ.ย. 2560 เวลา 14:07 น., ดาวน์โหลด 16, ขนาดของ ไฟล์ 4 MB}

บทคัดย่องานวิจัย : นายธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ.pdf
pdf

บทคัดย่องานวิจัย : นายธีรพงษ์ วงศ์ประเสริฐ

{อัปโหลดล่าสุด 05 พ.ค. 2560 เวลา 08:47 น., ดาวน์โหลด 45, ขนาดของ ไฟล์ 1.61 MB}

เอกสารประมูลร้านค้าภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว.pdf
pdf

เอกสารประมูลร้านค้าภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

{อัปโหลดล่าสุด 13 มี.ค. 2560 เวลา 11:40 น., ดาวน์โหลด 27, ขนาดของ ไฟล์ 119.98 KB}

ประกาศประมูลร้านค้าภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว.pdf
pdf

ประกาศประมูลร้านค้าภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

{อัปโหลดล่าสุด 13 มี.ค. 2560 เวลา 11:39 น., ดาวน์โหลด 17, ขนาดของ ไฟล์ 145.77 KB}

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาระดับชั้นปวช. ปีการศึกษา.rar
rar

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาระดับชั้นปวช. ปีการศึกษา2560

{อัปโหลดล่าสุด 23 ม.ค. 2560 เวลา 20:54 น., ดาวน์โหลด 437, ขนาดของ ไฟล์ 731.71 KB}

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาระดับชั้นปวช. ปีการศึกษา.pdf
pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาระดับชั้นปวช.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา2560

{อัปโหลดล่าสุด 23 ม.ค. 2560 เวลา 20:35 น., ดาวน์โหลด 166, ขนาดของ ไฟล์ 122.83 KB}

รายการและอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอา.pdf
pdf

รายการและอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

{อัปโหลดล่าสุด 18 ก.ย. 2559 เวลา 06:22 น., ดาวน์โหลด 117, ขนาดของ ไฟล์ 134.24 KB}

คุณลักษณะอุปกรณ์การเรียน.pdf
pdf

คุณลักษณะอุปกรณ์การเรียน

{อัปโหลดล่าสุด 18 ก.ย. 2559 เวลา 06:19 น., ดาวน์โหลด 71, ขนาดของ ไฟล์ 274.13 KB}

เอกสารการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียน.docx
docx

เอกสารสอบราคาซื้อ

{อัปโหลดล่าสุด 18 ก.ย. 2559 เวลา 06:16 น., ดาวน์โหลด 42, ขนาดของ ไฟล์ 28.2 KB}

แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการประชุม.pdf
pdf

แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการประชุม

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.ย. 2559 เวลา 13:14 น., ดาวน์โหลด 33, ขนาดของ ไฟล์ 1014.16 KB}

แบบคำขอครุภัณฑ์เงินสอศ.ปี61.zip
zip

แบบคำขอครุภัณฑ์เงินสอศ.ปี61

{อัปโหลดล่าสุด 31 ก.ค. 2559 เวลา 21:47 น., ดาวน์โหลด 28, ขนาดของ ไฟล์ 57.93 KB}

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี-2560.docx
docx

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี-2560

{อัปโหลดล่าสุด 30 ก.ค. 2559 เวลา 13:28 น., ดาวน์โหลด 47, ขนาดของ ไฟล์ 30.1 KB}

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.pdf
pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

{อัปโหลดล่าสุด 20 มิ.ย. 2559 เวลา 11:35 น., ดาวน์โหลด 76, ขนาดของ ไฟล์ 894.08 KB}

รับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์.pdf
pdf

ขยายเวลารับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

{อัปโหลดล่าสุด 17 มิ.ย. 2559 เวลา 15:58 น., ดาวน์โหลด 27, ขนาดของ ไฟล์ 98.94 KB}

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ.pdf
pdf

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

{อัปโหลดล่าสุด 17 มิ.ย. 2559 เวลา 09:11 น., ดาวน์โหลด 24, ขนาดของ ไฟล์ 99.06 KB}

SAR 2558.pdf
pdf

SAR 2558

{อัปโหลดล่าสุด 09 มิ.ย. 2559 เวลา 11:49 น., ดาวน์โหลด 31, ขนาดของ ไฟล์ 2.37 MB}
^