เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Download

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาระดับชั้นปวช. ปีการศึกษา.pdf
pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาระดับชั้นปวช.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา2560

{อัปโหลดล่าสุด 23 ม.ค. 2560 เวลา 20:35 น., ดาวน์โหลด 166, ขนาดของ ไฟล์ 122.83 KB}

รายการและอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอา.pdf
pdf

รายการและอัตราค่าเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ

{อัปโหลดล่าสุด 18 ก.ย. 2559 เวลา 06:22 น., ดาวน์โหลด 110, ขนาดของ ไฟล์ 134.24 KB}

คุณลักษณะอุปกรณ์การเรียน.pdf
pdf

คุณลักษณะอุปกรณ์การเรียน

{อัปโหลดล่าสุด 18 ก.ย. 2559 เวลา 06:19 น., ดาวน์โหลด 68, ขนาดของ ไฟล์ 274.13 KB}

เอกสารการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียน.docx
docx

เอกสารสอบราคาซื้อ

{อัปโหลดล่าสุด 18 ก.ย. 2559 เวลา 06:16 น., ดาวน์โหลด 41, ขนาดของ ไฟล์ 28.2 KB}

แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการประชุม.pdf
pdf

แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการประชุม

{อัปโหลดล่าสุด 01 ก.ย. 2559 เวลา 13:14 น., ดาวน์โหลด 32, ขนาดของ ไฟล์ 1014.16 KB}

แบบคำขอครุภัณฑ์เงินสอศ.ปี61.zip
zip

แบบคำขอครุภัณฑ์เงินสอศ.ปี61

{อัปโหลดล่าสุด 31 ก.ค. 2559 เวลา 21:47 น., ดาวน์โหลด 28, ขนาดของ ไฟล์ 57.93 KB}

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี-2560.docx
docx

แบบฟอร์มโครงการเข้าแผนปี-2560

{อัปโหลดล่าสุด 30 ก.ค. 2559 เวลา 13:28 น., ดาวน์โหลด 46, ขนาดของ ไฟล์ 30.1 KB}

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.pdf
pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

{อัปโหลดล่าสุด 20 มิ.ย. 2559 เวลา 11:35 น., ดาวน์โหลด 74, ขนาดของ ไฟล์ 894.08 KB}

รับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์.pdf
pdf

ขยายเวลารับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

{อัปโหลดล่าสุด 17 มิ.ย. 2559 เวลา 15:58 น., ดาวน์โหลด 27, ขนาดของ ไฟล์ 98.94 KB}

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ.pdf
pdf

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

{อัปโหลดล่าสุด 17 มิ.ย. 2559 เวลา 09:11 น., ดาวน์โหลด 22, ขนาดของ ไฟล์ 99.06 KB}

SAR 2558.pdf
pdf

SAR 2558

{อัปโหลดล่าสุด 09 มิ.ย. 2559 เวลา 11:49 น., ดาวน์โหลด 31, ขนาดของ ไฟล์ 2.37 MB}

SAR 2557.pdf
pdf

SAR 2557

{อัปโหลดล่าสุด 09 มิ.ย. 2559 เวลา 11:48 น., ดาวน์โหลด 4, ขนาดของ ไฟล์ 262.93 KB}

SAR 2556.pdf
pdf

SAR 2556

{อัปโหลดล่าสุด 09 มิ.ย. 2559 เวลา 11:42 น., ดาวน์โหลด 5, ขนาดของ ไฟล์ 252.96 KB}

การจัดการโลจิสติกส์.pdf
pdf

การจัดการโลจิสติกส์

{อัปโหลดล่าสุด 08 มิ.ย. 2559 เวลา 09:07 น., ดาวน์โหลด 17, ขนาดของ ไฟล์ 96.12 KB}

แบบฟอร์มแผนการสอน.doc
doc

แบบฟอร์มแผนการสอน

{อัปโหลดล่าสุด 12 พ.ค. 2559 เวลา 17:24 น., ดาวน์โหลด 81, ขนาดของ ไฟล์ 318 KB}

หน้าปกแผนการสอน.pptx
pptx

หน้าปกแผนการสอน

{อัปโหลดล่าสุด 12 พ.ค. 2559 เวลา 17:23 น., ดาวน์โหลด 64, ขนาดของ ไฟล์ 129.14 KB}
^