เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กำหนดปล่อย GCMS7s เวอร์ชั่นใหม่

2557
31
ธ.ค.

เวลา 00:00 น.

หมายกำหนดการปล่อย GCMS เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับเว็บโรงเรียนและหน่วยงานราชการโดยเฉพาะ โดยมีโมดูลใหม่ๆ ติดตั้งมาด้วย เช่น
  1. โมดูล E-Document สำหรับรับส่งเอกสารภายในหน่วยงาน
  2. โมดูล Event Calendar สำหรับใช้เป็นปฏิทินเหตุการณ์ของหน่วยงาน
  3. Template ใหม่ล่าสุด Go To School สำหรับเว็บโรงเรียนโดยเฉพาะ
^