เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการอาชีวะพัฒนา ปี 2560

1 มิถุนายน 2560 นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมกับนายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ และคณะครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโครงการอาชีวะพัฒนา ปี 2560
1
^