เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ได้รับมอบของที่ระลึก

5 มิถุนายน 2560 ทางวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้ดำเนินการสร้างเติมต่อโรงอาหารเป็นห้องสหกรณ์โรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านวังรี
1
^