เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"

7 มิถุนายน 2560 นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้นำลูกเสือและ รด. ของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรม(Klik Off) โครงการ"ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา"
^