เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3 สิงหาคม 2560 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยนายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ
1
^