เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การตรวจเยี่ยม นิเทศ ครูอาสาสมัครจีน

28 สิงหาคม 2560 การตรวจเยี่ยม นิเทศ ครูอาสาสมัครจีน โดยมีคณะผู้แทนจากสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทย เดินทางมานิเทศ Mr. Zhang Wang
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^