เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

28 สิงหาคม 2560 การประชุม "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยนางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
ณ ห้องประชุมแก้ว
1
^