เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

29 สิงหาคม 2560 โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้วยการเพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกชนในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา โดยมีนายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเป็นประธานเปิดโครงการ
1
^