เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการส่งเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา

30 สิงหาคม 2560 โครงการส่งเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีนายแสงประทีป เทียนทอง เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^