เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เดี่ยว ไมโครโฟน ให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา

30 สิงหาคม 2560 ทางวิทยาลันเทคนิคสระแก้วได้รับเกียรติจาก นายยุทธ แต้พานิช มาเดี่ยว ไมโครโฟน ให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ อาคารอาเซียน
1
^