เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 โดยมีคณะกรรมการนำโดยนายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ดำเนินการนิเทศประเมินแฟ้ม ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^