เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

6 กันยายน 2560 งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2560 ณ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^