เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว สนับสนุนโดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และ บริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด
^