เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ชมรม TO BE NUMBER ONE

28 กันยายน 2560 แสดงว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2560
ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
1
^