เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มอบทุนการศึกษาไปศึกษาต่อประเทศจีน

27 ตุลาคม 2560 นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร และนายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาและอวยพรสร้างขวัญกำลังใจ แก่ นายโกเมน วงค์ชาชม
1
^