เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

8 พฤศจิกายน 2560 "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 - 2561 ณ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
^