เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมกิจกรรมแนะแนวการเข้าเรียนอาชีวศึกษาและกิจกรรม open house

13 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมแนะแนวการเข้าเรียนอาชีวศึกษาและกิจกรรม open house โดยมีนายสมศักดิ์ คำสนิท รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาเซียน
1
^