เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^