เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^