เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ณ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^