เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

งาน open house อาชีวะโชว์พราว 4.0

12 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้จัดงาน open house อาชีวะโชว์พราว 4.0 ณ อาคารสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^