เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สนับสนุนค่าบำรุงสำนักงานธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน

15 ธันวาคม 2560 ได้รับการสนับสนุนค่าบำรุงสำนักงานธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน รับมอบโดย นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการ
ณ ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^