เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู นักศึกษา ที่แข่งขันสิ่งประดิษฐ์

18 ธันวาคม 2560 มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^