เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ศึกษาดูงาน งานอาชีวศึกษา 4.0 ภายใต้งานมหกรรมการศึกษา

21 ธ.ค.60 ศึกษาดูงาน งานอาชีวศึกษา 4.0 ภายใต้งานมหกรรมการศึกษา เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางแห่งอนาคต ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1
^