เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มอบกระเช้าแก่ท่านขวัญเรือน เทียนทอง อดีตกำนัน

12 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เดินทางไปมอบกระเช้าแก่ท่านขวัญเรือน เทียนทอง อดีตกำนัน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
1
^