เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผอ.รับรางวัลครุสดุดี

17 มกราคม 2561ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และนายธีระยุทธ มอญขาม หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังในการได้รับรางวัลครุสดุดี เนื่องในวันครู ณ หอประชุมครุสภ
1
^