เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

(4 ก.พ.61) ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดสร้าง หอประชุมรวมใจ

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดสร้างอาคารหอประชุมรวมใจ ได้รับเกียรติจาก นายแสงประทีป เทียนทอง นายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานคร เป็นประธาน
และมีบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
^