เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ทีมงานสิ่งประดิษฐ์และทีมงานหุ่นยนต์กู้ภัยและแขนกลอุตสาหกรรม

นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้โอวาท คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ,หุ่นยนต์กู้ภัยและแขนกลอุตสาหกรรม
1
^