เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีเปิดชมรมวิสาหกิจ StartUb Club

13 ก.พ. 61 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้รับเกียรติจาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาเป็นประธานในพิธีเปิด ชมรมวิสาหกิจ StartUb Club วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ.สระแก้ว
1
^