เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดอบรมการขับ FORKLIFT อย่างปลอดภัย

วันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2561 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดอบรมการขับ FORKLIFT อย่างปลอดภัย รุ่น 1 และรุ่น 2 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว
1
^