เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รับเกียรติบัตรในการให้การสนับสนุนการประกวดขบวนแห่ งานกาชาด

นายสมศักดิ์ คำสนิท รองผู้อำนวยการฯ วท.สระแก้วได้รับเกียรติบัตรในการให้การสนับสนุนการประกวดขบวนแห่ ประเภทสร้างสรรค์วัฒนธรรม งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561
1
^