เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2561 พิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
1
^