เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอศจ.สระแก้ว

โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ. อาคารอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
^