เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564
โดยมี นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและคณะครู
1
^