เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปีการศึกษา 2563
โดยมี นายศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครู นักเรียน นักศึกษา
1
^