เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประเมิณคุณภาพภายนอก Online จาก สมศ.

วันที่ 28 เมษายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม การประเมิณคุณภาพภายนอก Online จาก สมศ.
โดยมี นางสาวศรีสุดา ปิ่นกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯและคณะครู
1
^