เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 5 พฤษาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564
โดยมี นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและคณะครู
1
^