เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

10 เมษายน 2561 จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรวัฒนานคร
จัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 "ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร"
ณ วิทย
1
^