เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

3 พฤษภาคม 2561 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน นักศึกษา (ประชุมผู้ปกครอง) และการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2561 นำโดยนายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระ
^