เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

7 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม
1
^