เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ประชุมเตรียมความพร้อม

การจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะวิชาชีพเเละทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร ครั้งที่31 ปีการศึกษา2562 โดยมี นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ประธาน
1
^