เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ได้จัดโครงการฝึกอบรมและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมี นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^