เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันมาตรา23(4)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้จัดการประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(4) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
1
^