เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์โดยมี นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมสระแก้วรวมใจ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^