เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

วันที่ 14 พฤษาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดี กับคุณครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โดยมี นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและคณะครู
^