เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วันที่ 4 มกราคม 2563

ผู้อำนวยการ และคณะครูเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่ 4 มกราคม 2563
1
^