เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่

วันที่ 15 พฤษาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว
โดยออกตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามและร่วมรับฟังปัญหาทางด้านการศึกษา
1
^