เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 พฤษาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1/2564
โดยมี นายชัยสิทธิ์ คุณริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและคณะครู
1
^