เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แก่ นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร นายแสงประทีป เทียนทอง นายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานคร และ พระครูวัฒนานครกิจ เจ้าอาวาสวันนครธรรม
1
^