เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

จัดการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 18 พฤษาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564
โดยมี นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและคณะคร
^