เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วันที่ 8 เมษายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ได้จัดงานต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการย้ายเข้ามาสู่รั้ววิทยาลัยเทคนิคสระแก้วโดยมี นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม
1
^