เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้ทดลองการทำเจลแอลกอฮอร์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้ทดลองการทำเจลแอลกอฮอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสาธิตการทำเจลแอลกอฮอร์แก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว นำโดย อาจารย์วิรัตน์ หันทะยุง หัวหน้างานสวัสดิการ
1
^